DWA LATA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

OCZEKIWANIA VS RZECZYWISTOŚĆ